Ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie w podróży nie jest obowiązkowe, ale wyjazd bez niego nie jest rozsądnym pomysłem, szczególnie że obecnie oferta jest bardzo szeroka, a zakres ubezpieczenia i jego cenę można ustalić w zależności od indywidualnych wymagań.

Istnieje kilka opcji ubezpieczenia:

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku podróży w granicach Unii Europejskiej oraz Islandii, księstwia Lichtenstein, Norwegii lub Szwajcarii, osobie ubezpieczonej w NFZ przysługuje bezpłatna opieka medyczna w takim samym zakresie jak obywatelom danego kraju. Oznacza to, że jeśli dana usługa jest odpłatna za granicą, to posiadacz karty musi uiścić za nią opłatę. Dodatkowo, w niektórych państwach, na przykład we Francji oraz Beligii, pacjent musi sam pokryć koszty leczenia, a dopiero po powrocie do kraju można w NFZ-cie ubiegać się o zwrot wydatków.
Należy zwrócić uwagę, że karta pokrywa tylko koszty leczenia, nie zapewnia NWW ani OC.

Poniżej szczegółowe informacje NFZ:

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz EKUZ do pobrania:

Wniosek o kartę EKUZ

Euro 26

Wbrew nazwie, karta Euro 26 zapewnia ubezpieczenie osobom poniżej 30 roku życia, na całym świecie (z wyłączeniem USA). Kartę można kupić w większości biur podróży oraz przez Internet. Roczne ubezpieczenie w podstawowym wariancie kosztuje 73 złote, kwota ubezpieczenie to 60 000 Euro na koszty leczenia za granicą, 20 000 euro OC oraz 5 000 euro NWW.

Poniżej szczegółowe informacje:

Karta Euro 26

Ubezpieczenia agencji ubezpieczeniowych

Praktycznie wszystkie biura ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie ubezpieczenie turystyczne, którego wysokość zależy od preferencji nabywcy.
Poniżej zamieszczam link do strony, na której można policzyć koszt ubezpieczenia według ofert różnych ubezpieczycieli, w zależności od preferowanej kwoty i zakresu ubezpieczenia, oraz od kraju/krajów docelowych i okresu objętego ubezpieczeniem.

Kalkulator polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia do kart kredytowych

Banki oferują ubezpieczenie turystyczne posiadaczom kart kredytowych koloru złotego i platynowego. Stanowią one ciekawą alternatywę dla ubezpieczeń indywidualnych, ponieważ w większości przypadków za wydanie karty, a tym samym za ubezpieczenie, które jest do niej dołączone nie ponosimy żadnej opłaty. Pakiet różni się w zalezności od banku, jednak wspólne cechy to:
– Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu medycznego.
– Natychmiastowa pomoc Assistance.
– Ubezpieczenie bagażu.

Oferta kierowana jest dla bardziej zamożnych klientów (wymagane dochody oscylują w granicach 4000 PLN), dlatego też można liczyć na wyczerpującą i kompetentną informację na infolinii (smutne, ale prawdziwe – bogaci mają lepiej).

Praktyczne doświadczenia z używania karty Visa Gold w mBanku:
– Brak opłaty za wydanie karty (pierwszy rok użytkowania, po którym można z niej zrezygnować).
– Ubezpieczenie ważne jest 60 dni lub do momentu powrotu do Polski (w zależności od tego, co nastąpi szybciej).
– Warunkiem aktywacji ubezpieczenia jest płatność kartą za zakup biletu lotniczego, zakwaterowanie za granicą (musi być to hotel) lub zatankowanie pojazdu, którym opuścimy terytorium Polski.
– Aktywacja następuje po opuszczeniu granic kraju (w przypadku płatności za zakup biletu lotniczego lub hotel).
– Ubezpieczeniem objęte są również osoby bliskie (rodzina, współmałżonek).
– Jako bonus właściciel karty otrzymuje pakiet ubezpieczenia w Polsce.

Więcej informacji znajduje się na stronie mBanku.

W przypadku uprawiania sportów należy zwrócić uwagę, czy wybrane ubezpieczenie obejmuje również urazy nabyte w wyniku aktywności fizycznej.

Warto pamiętać, że w przypadku korzystania z ubezpieczenia, turysta zwykle musi pokryć wydatki z własnej kieszeni, a dopiero po udokumentowaniu poniesionych kosztów (rachunki, faktury) towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie.

Martyna Jankowska

Author Martyna Jankowska

More posts by Martyna Jankowska