Kambodża – waluta

Walutą w Kambodży od 1980 roku jest riel kambodżański, KHR, którego wartość nominalna jest bardzo mała. 4000 rieli to zaledwie jeden dolar.

W latach 1975 -1980 Czerwoni Khmerzy zabronili używania pieniędzy. Zgodnie z ich skrajną wizją maoizmu, w obiegu nie funkcjonowała żadna waluta. Mimo to, reżim Pol Pota drukował pieniądze, również zwane rielami, jednak nigdy nie zostały one wprowadzone do obiegu.

Po wyzwoleniu kraju spod rządów Pol Pota jako walutę ustanowiono riela, jednak nigdy nie został on do końca zaakceptowany przez ludność, preferującą waluty obce.

Obecnie riel jest używany na prowincji, ale w miastach w obiegu jest też dolar amerykański, i to on jest używany do większości transakcji.
Riele pełnią głównie funkcję centów, kiedy trzeba wydać resztę poniżej jednego dolara. Przy wybieraniu pieniędzy z bankomatu otrzymuje się dolary amerykańskie a od 2010 na kambodżańskiej giełdzie również można posługiwać się zarówno walutą Kambodży jak dolarami amerykańskimi

Zjawisko, kiedy dany kraj zaczyna używać waluty obcej równolegle ze swoją własną nazywa się dolaryzacją.

Martyna Jankowska

Author Martyna Jankowska

More posts by Martyna Jankowska